Nux Moshata

|

Nux Moshata

 

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית נוקס-מושטה , אגוז מוסקט (nux-m)

הרמדי ההומאופתית עשויה מהאגוז עצמו , ללא הקליפה החיצונית.
הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית נוקס-מושטה , אגוז מוסקט (nux-m)

משתמשים ברמדי זו לטיפול במחלות נפש, …