n-remedy

Natrum carbonicum

קנט:

פרובינג של הנאמן, הרינג ואחרים. מתאים לאנשים שיש להם הרגל לקחת סודה לשתיה בקיבה sour עושים פרובינג על הרמדי.

בעיות בעיכול לאנשים שכל הזמן מגהקים ויש להם ראומטיזם. אחרי 20 שנה יש להם כתפיים שמוטות, חוורים, רגישים לקור, קרים, …

|

Nux vomica

NUX VOMICA  (NUX – V) – נקס וומיקה – סטריכנין

עשוי מעץ אגוז רעיל. רעל קטלני, המופק מזרעיו של העץ STRYCHNOS  NUX  VOMICA.

החומר הפעיל בנקס וומיקה, שממנו עושים את הפוטנץ הוא סטריכנין – אגוז רעיל מאד.

שימש …

|

Nitricum group

ניתריק אסיד NITRIC ACID [חומצה חנקתית] (Nit – ac)

רמדי ספיליתית – סיקוטית. [מכינים אותו מנתרן ניטרטי ומחומצה גופרתית].

בנוזל הזה, שהוא חסר צבע, מעלה עשן ומעכל ברמה גבוהה, השתמשו לצריבת יבלות, ובצורה מדוללת לטיפול בחום, בדלקת …

|

Nitric Acid

ניתריק אסיד NITRIC ACID [חומצה חנקתית] (Nit – ac)

רמדי ספיליתית – סיקוטית. [מכינים אותו מנתרן ניטרטי ומחומצה גופרתית].

בנוזל הזה, שהוא חסר צבע, מעלה עשן ומעכל ברמה גבוהה, השתמשו לצריבת יבלות, ובצורה מדוללת לטיפול בחום, בדלקת …

|

Nux Moshata

 

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית נוקס-מושטה , אגוז מוסקט (nux-m)

הרמדי ההומאופתית עשויה מהאגוז עצמו , ללא הקליפה החיצונית.
הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית נוקס-מושטה , אגוז מוסקט (nux-m)

משתמשים ברמדי זו לטיפול במחלות נפש, …

|

NUX VOMICA

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית נוקס-וומיקה (  Nux Vomica )
הרמדי ההומאופתית עשויה מזרעים של העץ  Strychnos nux vomica ( אגוז הקיא )  אשר
מקורו בדרום מזרח אסיה, אשר מכילים את האלקלואיד סטריכנין.

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית נוקס-וומיקה (