פרחי הבאך

לימוד כתיבת מרשמים

כפי שנוכחנו, העקרון הבסיסי של הריפוי באמצעות פרחי באך קובע: "הטיפול נעשה בחולה ולא במחלה". ד״ר באך האמין לחלוטין בכך שקיומו של חולי מפני הינו תולדה של חוסר הרמוניה בין ה-mind לנפש. בתחום רפואת הנפש מכונה הנפש לעיתים קרובות ה״אני …

במילותיו של ד"ר באך עצמו

לעולם לא ניתן יהיה לרפא, או להשמיד מחלה באמצעות השיטות החומרניות הקיימות, מן הסיבה הפשוטה שמחלה במהותה איננה חומרנית. העיקרון החשוב הבא הוא ההבנה של "אחדות" כל הדברים: ההבנה כי הבורא של כל הדברים הוא האהבה, וכי כל דבר שאנו …

תנודות מרפאות

באך האמין כי הפרחים המשמשים לתרופות הם "בעלי מערך גבוה יותר". שלא בדומה לצמחי מרפא רפואיים שתדר התנודה שלהם דומה לתדר של חומר, הרי שתדר הפעולה של תרופות צמחי באך, תואם את התדר המשובח יותר של ה-mind והנפש. על ידי …

חובק עולם

ברמה הקוונטית, כל חומר מהקריסטלים ועד למין האנושי, הוא במהותו אנרגיה, או תנודה. בהקשר זה, אין כל הבדל בין חומר "נושם" לבין חומר "שאינו נושם", או בין רוח לחומר. אנחנו רואים את עצמנו כשונים מפני שתנודות החומרים הן שונות. תנודות …

תנודה

נוסחה מתימטית ידועה אשד נוסחה בשנת 1964 על ידי הפיסיקאי ג׳והן בל קובעת שהמציאות של היקום היא מכלול ובו כל האובייקטים מגיבים לשינויים שחלים באחרים בכל מצב ומצב. האסטרונום הבריטי סר ארתור אדינגטון הרחיק במסקנותיו עוד יותר וטען כי כוח …

פסל, או נהר?

הפילוסוף היוני הרקליטוס מן העיר אפסוס האמין בעולם של שינויים תמידיים, ובעולם של התהוות פנימית. הוא קבע אמירה מעניינת לפיה "אינך יכול להיכנס פעמיים לאותו נהר זאת מפני שהנהר זורם ללא כל הפסקה.

בדומה לכך על פי ד״ר צופרה אם …

איך פועלות התרופות?

עד לאחרונה, הסבר שאיננו אזוטרי לאופן בו פועלות התרופות המופקות מפרחי באך היה נראה כדבר שאין להעלותו על הדעת. למעשה, מחברי הספרים נטו להמעיט בערכם של נימוקים מדעיים והעדיפו תיאורים רכים בעלי אופי רוחני. לבסוף, עם ההתעוררות הנפלאה של מדע …

האם ניתן למצוא עוד תרופות המופקות מפרחים?

למרות שד״ר באך סבר שעבודתו הושלמה הרי שיהיה זה לא ריאלי לחשוב שאין בנמצא פרחים בעלי "מערך גבוה יותר". למעשה, ייתכן שהקורא ניתקל בתרופות המופקות מפרחים הידועות כ״תמציות פרחים" שהוכנו על פי שיטתו של באך.

אין ספק שתמציות הפרחים הללו …

השלמה ומניעה

למרות שד״ר באך היה אידאליסט הוא היה אדם ריאלי. הוא לא היסס ליישם אופני טיפול אחרים המגבירים את השפעת התרופות המופקות מפרחים. הפילוסופיה של ההוליזם גורסת כי mind, הגוף והנפש קשורים ביחסי גומלין ודבר המשפיע על היבט אחד, משפיע על …

תרופות המופקות מפרחים – ישום

אלה אשר אינם מודעים לעקרונות ההומופאתיה, עקרונות הקיימים במידה זו או אחרת גם כשמדובר בתרופות המופקות מצמחים, יתקשו לקבל את העובדה שמעט כל כך יכול לעשות הרבה כל כך. כפי שכבר נרמז, תרופות המופקות מפרחים מבטאות אנרגיה של צמחים ולא …