לימוד כתיבת מרשמים

כפי שנוכחנו, העקרון הבסיסי של הריפוי באמצעות פרחי באך קובע: "הטיפול נעשה בחולה ולא במחלה". ד״ר באך האמין לחלוטין בכך שקיומו של חולי מפני הינו תולדה של חוסר הרמוניה בין ה-mind לנפש. בתחום רפואת הנפש מכונה הנפש לעיתים קרובות ה״אני העליון״ – ההיבט שכולו חוכמה אשר מבטא את עצמו באותם רגעים נדירים ויקרי ערך של השראה ובהירות; רגעים של תובנה והתבוננות גבוהה במטרת הקיום שלנו כבני אנוש.

ה״אני העליון" מודע ליעוד האמיתי של החיים ועושה את מירב המאמצים להגשים יעוד זה באמצעות ה-mind והרגשות – דהיינו באמצעות האישיות. עם זאת, האישיות עצמה לא תמיד מודעת ל״אני העליון" כך שלעיתים קרובות לא עולה בידינו להקשיב לקול הפנימי המדויק שלנו. אנחנו מעבירים את חיינו ערים למחצה ומונחים על ידי התניות חברתיות ותגובותינו הסובייקטיביות לחוויות החיים. התוצאה הנובעת מכך על פי ד״ר באך היא, שבמקום לחוות שימחה, הגשמה עצמית, חוכמה ואומץ, אנחנו מתנסים בחוסר הרמוניה. אם היינו יכולים לפעול באופן מלא ובהרמוניה עם הפן הרוחני שלנו, או עם ה״אני העליון" (שלעצמו חינו חלק ממכלול נדול יותר, החובק בתוכו את שאר הגזע האנושי, את כדוד הארץ ואת הקוסמוס) היינו יכולים למלא את יעודנו ולחוות אושר בלתי ניתן לתיאור. כאשר קיים חוסר קשר בין ה״אני העליון" לבין האישיות, נוצר חולי.

כושר הריפוי המוחלט של תרופות מפרחי באך נובע מן היכולת שלהן לשחרר את האנרגיה החסומה בין האישיות לבין ה״אני העליון". באופן זה, עוזרות התרופות להביא את השינוי הנדרש שבלעדיו לא יכול להתקיים ריפוי אמיתי. ברור שהגוף הפיסי הינו חלק שיש לו יחסי גומלין עם הגוף, ה־mind והנפש. לכן, קיימת חשיבות רבה להיות מודע לצרכים שלנו בכל רמה ורמה. אין אנחנו יכולים להזניח את הגוף על מנת להשיג מודעות רוחנית, ונם לא לרדוף אחרי הסיפוק הגופני־חומרני על חשבון הצרכים הרוחניים שלנו. הדבר עלול להביא לחוסר איזון באנרגיות. אין ספק שישנן הפרעות שהן פיסיות במקורן – הרעלת מזון, מלריה, טיפוס ועוד.

כל עוד אנחנו נמצאים במישור הארצי של המודעות, החולי שמקורו ברמה הפיסית של הקיום, עלול להסתנן ולהגיע להיבטים העדינים יותר של ישותנו, לפחות לרמות הרגשיות והנפשיות. עם זאת, על פי הפילוסופיה האיזוטרית (אשר הינה בבואה לאמונה של ד״ר באך) החיים עלי אדמות הינם עונש. ההיבט הרוחני בחר ללמוד לגדול דרך חוליים ועוני. וכך, המקור האמיתי של החוליים והסבל (לרבות תאונות) הינו רוחני. מטרת החיים לא היתה מעולם קלה, או פשוטה – וזהו השיעור הקשה ביותר שעל כולנו ללמוד. לרוע המזל, הדבר הינו מעבר להיקפו של ספר זה ואין אנחנו יכולים להכנס לעומק לשאלות מדוע ואיך שהן הבסיס לפילוסופיה האיזוטרית. לקורא הסקרן מומלץ לרכוש עותק מספרו של ד״ר באך: HEAL THYSELF.