גרון

גרון

– acon, התחלה פתאומית עם חום, צמא, כאבים בבליעה וצרידות.

– apis, הגרון נפוח ואדום עם כאבי צריבה חדים שמקרינים לאוזניים לא יכול לבלוע אין צמא.

– .arg-n, אובדן הקול אצל זמרים. משתעל כשמרים אל קולו.

– .arn, צרידות משימוש־יתר …