|

Baptisia

BAPTISIA – בפטיסיה

מוריסון:

המצב האופייני של בפטיסיה נראה בעיקר בזיהומים רציניים, הוא מאופיין ע"י מצבי שכרות ["DRUNKEN "] או שתויים ["BESOTTED "]. הפציינט ישנוני או אפילו STUPOROUS – המום. הוא עונה באופן חלקי על שאלות ונופל לשינה אפילו בזמן שהוא מדבר, או נרדם מיד לאחר שמסיים את המשפט. תכופות יש לפציינט הזיות או קרוב לכך.

בד"כ הרמדי מופיעה במצבים זיהומיים או במחלות זיהומיות חמורות, אבל היא יכולה להתאים גם במצבי זיהום פחות חמורים כמו שפעת.

מנטל:

בלבול גדול. קהות של המוח. קהות חושים של קומא.

נרדם באמצע משפט.

כללי:

התקפות מהירות של מצבי זיהום או מקרה שמתקדם מהר לאלח – דם [SEPSIS].

ריחות מסריחים, רקובים: בפה, בצואה, בזיעה.

שפעת עם כאב חבול, לא נוח בשום תנוחה, המיטה מורגשת קשה מידי [ARN, RHUS-T, PYROG].

ראש:

הבעה טיפשית, מטומטמת של הפנים.

גודש מאובק אדום של הפנים.

הפה מסריח בצורה איומה.

כיובים של הלשון.

שפעת עם תחושה של חבול.

MASTOIDITIS – דלקת הזיז הפטמתי משפעת.

גרון:

דלקת אדומה או כיב בגרון, אשר בצורה מאובחנת לא כואב. הרמדי ריפאה מקרים של דיפטריה.

קושי לבלוע, יכול לבלוע רק נוזלים או אוכל מוצק קטן.

מערכת עיכול:

מצבי שלשול עם צואה מסריחה.

מתיחות של הבטן.

גפיים:

כואב בכל הגוף, במיוחד האיבר ששוכבים עליו. לא יכול למצוא תנוחה נוחה. אפילו המיטה מורגשת קשה מידי.

השוואה:

PYROG – חום וזיהום, כואב בכל הגוף, מרגיש את המיטה קשה מידי, ריחות מסריחים, דלוגיה שאדם אחר נמצא איתו במיטה.

AIL, GELS, OP, CROT-H.