פגיעה פיזית – פגיעה בעין

לאחר חבלה בעין –  SYMPHYTUM
אם יש הקלה מקומפרס קר – LEDUM
"פנס בעין" – RUTA
במידה ו LEDUM לא הועיל והפגיעה עמוקה, או שהשרירים כואבים , או שיש תחושת לחץ –  PHYSOSTIGMA