פגיעה פיזית – מעצם חד ( מקל , קוץ , עקיצה , נשיכה וכו' )

שנתקע משהו חד לתוך הגוף, עצם שפיצי – LEDUM
פגיעת כדור רובה – LEDUM+HEPAR
עקיצות חרקים , מקום קר ומכחיל – LEDUM או LACH