התקף לב וכאבים בלב

במצב של התקף לב לתת רמדי ACONITE  ומיד לאחריו  CACTUS
במידה והאדם מחוויר מחוסר חמצן ודם  CARB-VEG לעיתים דחופות .

כאב בלב לאחר מאמץ פיזי –  ARNICA
כאב לב מבשורות רעות או אהבה נכזבת – IGN
כאב חודש בכתף ובלב והרגשת כיווץ בחזה ושיתוק בזרועות, קור –  LAT-MAC