גב תפוס

במידה ונתפס הגב לאחר הרמה של משהו כבד או מאמץ פיזי גדול ויש כאב המוקל בתזוזה אפשר לעשות שימוש ברמדי RHUS-T