Uncategorized

חבלות

חבלה היא פגיעה, הנגרמת כתוצאה ממכה של חפץ קהה, אשר הורס את הרקמות הרכות שמתחת לעור. למשל, כאשר אתה פוגע בעצמך עם פטיש, או נופל למטה, הפגיעה מוחצת את עורקי־הדם הזעירים הרבים, שיוצרים רשת בכל רחבי הגוף ומשחררים דם לתוך …