k-remedy

|

Kalium phosphoricum

מלח שוסלר D6

תכונותיו: המלח הנמס ביותר מכולם ולכן נעלם בקלות מן המזון בהשרייה ובבישול. הוא נחשב לאנטיספטי (חומר חיטוי) טבעי. מרכיב חשוב בכל נוזל ומוצק בגוף, ובמיוחד בחומר האפור של המוח, חוט השדרה והעצבים. אצל ילדים, מלח זה שומר …

|

Kalium

קבוצת הקלי (KALIUM) – אשלגן

הקלי נמצא בשורת הברזל וטור מס' 1.

תכונות שורת הברזל:

משימה, חובה, עבודה, מקצוע, כוח, הדחקה, פשע, אשמה, חוסר מנוחה – קשורים למשימה וחובה, לכל עבודה שצריכה להיעשות כדי שהחברה תתפקד. עבודות …

|

Kali muriaticum

 

החומר ממנו עשויה הרמדי קאלי מוריאטיקום  ( KALI-M )
טירטורציה של חיבור אשלגן וכלור ( אשלגן כלורי ). החומר הוא אחד ממלחי הרקמה של שוסלר.

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית קאלי מוריאטיקום  ( KALI-M )

רמדי הפועלת בעיקר על רקמות …

|

Kali bichromicum

 

החומר ממנו עשויה הרמדי קאלי ביכרומיקום ( KALI-Bi )
חיבור של אשלגן וכרום. אבקה גבישית כתומה. חומר המתלקח בקלות ומשמש בתעשיית הגפרופים, חומרי נפץ וסוללות.

 

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית קאלי ביכרומיקום ( KALI-Bi )

רמדי הפועלת בעיקר …

|

Kali carbonicum

 החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית אשלגן פחמתי (KALI-CARBONICA)
הרמדי ההומאופתית עשויה מחומר כימי –  אשלגן פחמתי.

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית  אשלגן פחמתי (KALI-CARBONICA)

  • אסטמה
  • כיבים
  • שיעול ספאסטי
  • מחלות לב – אנגינה פקטוריס
  • כאבי גב תחתון