|

Carbo vegetabilis

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית קרבו-וגטליס , פחמן ירקות (carb-v)
התרפה עשוייה מעצי לבנה , אשור וצפצפה אשר נשרפו יחד , ללא אויר, כך שהעצים נשרפים רק מבפנים.
הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית קרבו-וגטליס , פחמן ירקות (carb-v)

 • בעיות של אספקת חמצן למוח
 • אחרי התקף לב , איסכימיה
 • זיהומים וחולשה של מערכת הנשימה כתוצאה מהרעלה
 • מקרים של ירידה או חוסר בחמצן
 • תמיד מלווה בחולשה וקור , כיחלון בפנים , נראה חיוור , זיעה קרה וגפיים קרות
 • חולשה , חוסר יכולת לזוז

 

מאפייני הטיפוס הזקוק לרמדי ההומאופתית קרבו-וגטליס , פחמן ירקות (carb-v)

 • עצבנות
 • מתרגשים בקלות על לכעס ואלימות
 • פחד בלילה
 • רעיונות ומחשבות זורמות לאט
 • חולשה מחזורית של הזיכרון
 • ייאוש
 • קיבעון
 • דחיה ממאמץ ועבודה
 • עמימות מנטאליצ

הקלה בתסמינים : פליטת אויר , קור , פליטות.
החמרה בתסמינים : בערב , קור , אוכל שמן , קפה , יין ואלכוהול