|

Antimonium crudum

החומר ממנו עשוייה הרמדי ההומאופתית אנטימוניום קרודום (  antimonium crudum )
הרמדי ההומאופתית עשויה ממלח האנטימוניום :  סולפיט 26% ואנטימוניום 72%
זהו ייסוד מתכתי המסומן בטבלה המחזורית כ  Stibium ( Sb ).

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית אנטימוניום קרודום (  antimonium crudum )

 • לב
 • נשימה
 • מחזור הדם
 • כיבה , מסלול העיכול – ממברנות ריריות

מאפייני הטיפוס הזקוק לרמדי ההומאופתית אנטימוניום קרודום (  antimonium crudum )

 • מצב רגשני לא מאוזן. מטלטל בין רגשנות קיצונית ובין סגירות וזעפנות
 • התלהבות רומנטית גדולה , שיכולה להוביל לאכזבה גדולה
 • נטייה להיסטריה
 • אנשים שמדברים על המוות ורוצים למות
 • התאכזבו מהחיים , בדיכאון , נטיות אובדניות
 • חוסר ניקיון , גסות
 • אוהבים לאכול , זללנים
 • זעפנות