Hepar Sulph

|

Hepar sulphur

החומר ממנו עשויה הרמדי הפר-סולפ  ( Hepar sulphur)

התרופה ההומאופתית עשויה מהחומר סולפיד- הסידן. מכינים אותו באופן כימי מחימום של אבקת קונכיות ופרחי גופרית ביחד.

 

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית הפר-סולפ  ( Hepar sulphur)

משתמשים בתרופה זו …