Chamomilla

|

Chamomilla

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית קמומילה  (CHAM)
התרופה עשויה מהצמח בבונג. זהו צמח נמוך, זוחל ומשתרך שלעליו יש מראה נוצתי. הפרחים דומים למרגניות – עיגולים צהובים במרכז ומוקפים עלי כותרת לבנים.

הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית קמומילה  (