אובדן הכרה

• פנים אדומות וחמות , אישונים מכווצים , כמעט בלי תגובה לאור – OPIUM
• פנים חיוורות כחולות , גוף קר כקרח אבל ראש חם , דופק חלש – CARBO VEG