|

Eucaliptus

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית אקליפטוס  (eucal)

עץ האקליפטוס אשר מקורו באוסטרליה. התרופה עשויה מהעלים.
הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית אקליפטוס  (eucal)

בעל שימושים אנטיספטיים , מכייח וממריץ הפרשות , מייצר זיעה

  • מלריה
  • שפעת , ומניעת שפעת
  • התקפי חום חוזרים
  • דימומים פנימיים וחיצוניים
  • טיפוס המעיים
  • שתן כואב