|

Cocculus

(COCCULUS – (Indian cockle) – (Cocc

אזורים:

מרכז הסנסורי במוח, ציר נוזל השידרה (עורף, אזור המותן, שרירים), איברי המין הנשיים, צד אחד, צד ימין.

החמרה:

תנועה (סירה, מכונית), גורמים פעוטי ערך (מאמץ, כאב, רעש, מגע, רגשות), חוסר שינה, שמשרות לילה, חרדה, קור. אויר פתוח, אכילה, בזמן מחזור, מחשבות וריח של אוכל, שכיבה על העורף, שתיה, שתית קפה. שיחה, הריון, עישון, צחוק, בכי.

הקלה:

שכיבה בשקט, חדר חם.

סימפטומים מובילים:

מנטל:

תגובות ותשובות לוקחות זמן ארוך, לכן סלידה שמפריעים להם [2] וכעס על הפרעה [2] (מאבדים את חוט המחשבה שלהם). " הפציינט רוצה הרבה זמן כדי להזיז את הראש, לחשוב או לעשות כל דבר".

כללי:

מחלות מקומבינציה של מתחים נפשיים ופיזיים. מטפח (NORSING) את המחלה, כלומר: איבוד שינה + חרדה בקשר לבריאות של אדם חולה. מחלות מדאגות ותשומת לב + מאמץ פיזי.

הכל מואט כתוצאה מאפיסת כוחות (PROSTRATION). הזמן עובר יותר מידי מהר.

החמרה מתנועה קרובה/סובבת (כגון: שמסתכל החוצה מתוך מכונית נוסעת). איטיות בהסתגלות (ACCOMMODATION).

קור. סלידה מאויר פתוח [3] אויר פתוח מחמיר [3].

החמרה מחום ןקור [3].

הקלה בשכיבה במיטה. הקלה בשכיבה על הצד [3].

החמרה ממגע.

מחלת ים/ מחלת מכונית.

רגישות יתר של חושים ספציפיים: החמרה מרעש, ריח, התרגשות, קור. סלדה מאוכל, בחילה מלראות או להריח אוכל.

תחושת רייקנות, חלל באיברים (ראש, חזה, בטן).

חולשה משתקת יחד עם חוסר תחושה ורעידות.

תשוקה לבירה (או משקאות קרים) במיוחד בזמן כאב ראש.

חולשה קיצונית (במיוחד של הרגליים) בזמן ואחרי מחזור, יכול בקושי לדבר או לעמוד. מחזור מחליש/מעייף. מוחמר בעמידה על קצה הבוהן.

אישה לא נשואה, אישה ללא ילדים, נערות רומנטיות, נערות רגישות, תולעת ספרים, מופקרת/רודפת תענוגות.

סחרחורת וחולשה של מפרקת הצואר. מפרקת הצואר נראית חלשה מידי להחזיק את הראש הכבד.

הפרשת רוק (SALIVATION) שופעת וצימאון.

חוסר תחושה של הידיים כאשר תופסים חפצים, חוסר תחושה משנה צדדים.

סחרחורת ובחילה  של הריון (VOMITING  OF  PREGNANCY   &  VERTIGO)

רעש = גורם לבחילה והקאה, למשל בזמן כאב ראש.

גרעין:

  1. מחלות מלחץ רגשי + פיזי.
  2. החמרה גדולה מחוסר שינה.
  3. האטה בתגובות ובמוח. הזמן עובר מהר מידי.
  4. בחילה מהרחה או ראית אוכל.
  5. החמרה מתנועות פאסיביות. תחושה של חולשה, חוסר תחושה, רעידות, רייקנות.
  6. סלידה מאויר פתוח.