גיאולוגיה מיאזמתית

אם נצייר את מהותו הפאתולוגית של האדם ככדור (כדומה לכדור הארץ), נראה שהתווך הוא ההרכב הפנימי, האישי (constitution בלועזית). זו המתנה הטהורה, הבלתי מוכתמת, שקבלנו מן הבורא מימי בראשית…

על המהות הזו הצלחנו "להלביש" שכבות־שכבות של מיאזמות במשך כל הדורות. בתחילה "הלבשנו" (ע״י פעולת דיכוי) את הפטורה (ולכן היא נקראת "אם כל המחלות"). אח״כ את הסיפיליס, אח״כ את הסייקוזיס – ולבסוף את ההשפעות הסביבתיות של השנים האחרונות.