פגיעה פיזית – פגיעה בבטן

לפגיעות באזור הבטן ואזור החזה ( לאישה ) לתת יחד  ARNICA,BELLIS