פגיעה בעצמות שברים וסדקים

מיד לאחר הפגיעה להקל על הכאב ולאיחוי מהיר – ARNICA+ACONITE
במידה ויש פגיעה גם ברקמה הסובבת להוסיף CALENDULA
כאשר יש פגיעה או ריסוק של אזורים מעוצבבים –  HYPER
להקלה על כאבים חזקים מהעצם , המוחמרים מתנועה EUP-PERF
לאחר קיבוע השבר ניתן להשתמש ברמדייס הבאות:
כאשר העצמות קרובות לעור, או שיש נזק לקרום העצם – RUTA
לעודד וזירוז של איחוי העצם – SYMPHYTOM
לשברים ישנים שלא התאחו, כאבים מחמירים בקור – CALC-PHOS
במידה ויש פגם בגדילת העצם או בעיות בחיבור –  CALC CARB
במידה ויש התמגלות,התקשות וכיבים באזור השבר המורכב –  CALC-F