עיכול

– תפיחות אחרי ארוחה, עם גזים ורחשים – .lyc

– תפיחות אחרי אכילת יתר או שתיית משקאות חריפים, מלווה בכאבי התכווצות – .nux-v