דלקת

– (כאבים צורבים) cantharis וכן לתת 7-6 טיפות של 0 echinacea כל שעה, לטיהור הדם.