גרון

– acon, התחלה פתאומית עם חום, צמא, כאבים בבליעה וצרידות.

– apis, הגרון נפוח ואדום עם כאבי צריבה חדים שמקרינים לאוזניים לא יכול לבלוע אין צמא.

– .arg-n, אובדן הקול אצל זמרים. משתעל כשמרים אל קולו.

– .arn, צרידות משימוש־יתר בקול.

– .ars, צריבה עם יובש וחום. שותה כל הזמן, למרות קשיי בליעה.

– .bell, הגרון כואב וצורב עם תחושת גודש במיוחד בצד ימין. זרמי כאב בשעת הבליעה.

– .carb-v, צרידות, בעיקר בערב. אובדן הקול (ללא כאב) בבוקר.

– causticum, כאב צורב עם צרידות או אובדן הקול.

– drosera, תחושת־חנק בשעת דיבור או שיעול. עוויתות של שיעול גורמות קשיי נשימה.

– .merc-iod, כאב בגלל הצטננות.

– .ferr-phos, כאב בגלל שימוש מוגזם בקול.

– hepar sulph, מרגיש כאילו יש קוצים בגרון, במיוחד בשיעול או בבליעה.

– .kali-bi, כאבים חדים מצד שמאל מקרינים לאוזן עם הקלה בבליעה. ליחה צמיגית בבוקר.

– .merc, הפה מלא רוק דליל עם ריח רע. גרון יבש וכואב במיוחד בצד ימין.

– .phos, יובש בגרון כואב כשמדבר. אובדן הקול מרוב דיבור, שיעול טורדני.