במילותיו של ד"ר באך עצמו

לעולם לא ניתן יהיה לרפא, או להשמיד מחלה באמצעות השיטות החומרניות הקיימות, מן הסיבה הפשוטה שמחלה במהותה איננה חומרנית. העיקרון החשוב הבא הוא ההבנה של "אחדות" כל הדברים: ההבנה כי הבורא של כל הדברים הוא האהבה, וכי כל דבר שאנו מודעים אליו הוא צורות ביטוי אין סופיות של אהבה זו.

בית הספר לרפואה של העתיד לא יתעניין בתוצאות הסופיות ובתוצרים של המחלות." ביודעו את הסיבה האמיתית למחלות ומתוך הכרה שתוצאות פיסיות ברורות ומסוימות הינן דק תוצאות משניות, הוא יתמקד במאמצים לחיזוקה ולכינונה של הרמוניה בין הגוף ה-mind והנשמה. הרמוניה זו תהיה המרפא לחולי.