אפטות (פצעי כיב בפה)

אחת מתרופות אלה (לפי התאמה אישית) .aethus. ,carb-v. ,merc. ,borax, .HYDR-MUR. ,KALI-M. ,NIT-AC.