|

Hamamelis

מטריה מדיקה – Hamamelis
במטריות מדיקות ישנות ובפרובינגים אנו רואים מעין רשימות סימפטומים ארוכות ללא כל קשר ביניהם. לאורך ההיסטוריה הומיאופתים שונים לקחו קבוצות של סימפטומים מתוך הפרובינג שהיתה להם איכות דומה ואחדו אותם – אלו הם הסגמנטים .
אם נסתכל על הסגמנטים בצורה רחבה ועמוקה יותר נראה כיצד נוצר קשר בין אותם סגמנטים היוצר מעין מעגל. ולכן שאני קורא מטריה מדיקה אני מנסה להבין מהם הרעיונות העמוקים שמאחורי הרמדי, איך הסגמנטים מתקשרים אלו לאלו.

אם נקרא לדוגמא על ham במטריה מדיקה של Phatak נראה שהסימפטומים שהוא מציין הם:
 גודש, ורידים גדושים, דליות, דימומים וטחורים. הורידים גדושים וכואבים. דימומים מהנימים, כאבים דוקרים. האף מדמם. מקיא דם שחור, מכייח דם. דם בשתן, וסת שופעת, דם מהפטמות.
 רמדי לפצעים פתוחים, דימום שוטף.
 שכחן, ללא תשוקה ללמוד או לעבוד, irritable.
 הרגשה של כדור שעובר מרקה לרקה.
 הנשים לא יכולות לעמוד או ללכת בזמן ההריון מרוב שיש להם כאבים ברגליים.
 וגניזמוס

עכשיו תנסו לחשוב על הסגמנטים שדרכם ניתן לאחד את כל הסימפטומים האלו?

Congestion דחיסות – הראש מלא, הורידים נפוחים, הגפיים נפוחים, העיניים נפוחות, טחורים, התנפחות של הורידים. כל אלו הם סימפטומים של נפיחות ודחיסות במקומות שונים של הגוף. חלק מהמטופלים יבטאו את זה בגרון, חלק ברחם, חלק במקומות אחרים, ואיך נתרגם נפיחות ודחיסות בגוף במינד וברגש? ממש פשוט! Haughtiness!!
ולכן יש להם את הסימפטום wants to be respected (ומכאן הקשר ל-lyc שראינו קודם).
*גם לרמדיס Paeon, Ratanhia, Aesculus יש דחיסות.

Bleeding דימום – דימומים, אכימוזות (שטפי דם), דימומים מהורידים, הטחורים, ההקאה, השתן, העיניים – הכל מדמם. יש להם בכלל אובדן של נוזלים.
ואפשר לומר שהדימום נובע כתוצאה מהדחיסות.

איך ham מגיעה מהדחיסות לדימום? פציעה Injuries !!
הם כ"כ נפוחים ודחוסים שהם נפצעים בקלות, והפציעה גורמת להם לדמם. הם נפצעים בכל מקום, גם בגוף וגם במינד, וזה כולל גם פציעות לאגו ולכן הם צריכים להיות ברובריקה של offended easily למרות שהם לא נמצאים בה.
הם נתקלים בדברים והם מדממים, והפציעות נובעות מהדחיסות, ולכל מטופל Ham יהיו את הפציעות האלו שגורמות לו לדימומים.
כשהאזור נפתח ומתחיל להפריש ולדמם נוצר דימום פסיבי. דימום פסיבי כהה שמקל על הגודש, וההיפך כי זה מעגלי.
Congestion  injuries  bleeding

לבסוף הדימום שלham גורם להם חולשה ותשישות weakness. חולשה בגוף מאיבוד הדם וחולשה של המינד.
החולשה בגוף תתבטא למשל בכך שהם לא יכולים לעמוד הרבה זמן ולכן הם חייבים לשכב, הם תופסים מחלות בקלות וכדומה. את החולשה של המינד נראה בכך שהם לא יכולים להתרכז, הזיכרון חלש. הם גם עצובים כי עצבות היא סוג של חולשה ברגש. הם לא רוצים שידברו אליהם, רוצים לשבת במקום מסויים ולא לדבר, לא לחשוב, לא לעשות כלום, closing up, absorb. Aversion being spoken to, not to do anything.
וזה מוביל אותנו לנקודה הסופית של הסגירה closing up, סגירה ברמת המינד וברמת הגוף (ומכאן שוב אל הדחיסות).

לכן Ham מזכירה מאוד את Puls – חולשה, בכי, נפגעים בקלות. ולפעמים ham מזכירה גם את nat-m.