|

Digitalis purpurea

החומר ממנו עשויה הרמדי ההומאופתית דיגיטאליס  (DIGITALIS)
הרמדי ההומאופתית עשויה מצמח אצבעונית ארג מנית
הנושאים הקשורים והמטופלים ברמדי ההומאופתית דיגיטאליס  (DIGITALIS)

 • בעיות לב – אי סדרים בדופק , דופק חלש ', כשל בשריר הלב
 • בעיות כבד – מוגדל , נוקשה , דלקתי
 • בעיות פרקים
 • מיימת של איברים פנימית וחיצוניים
 • שרירים
 • מחזור הדם
 • פרוסטטה מוגדלת

מאפייני הטיפוס הזקוק לרמדי ההומאופתית דיגיטאליס  (DIGITALIS)

 • פחד ממוות בזמן סימפטומים של הלב
 • חרדות לגבי העתיד
 • אפיסת כוחות ממאמץ קל
 • דיכאון וחרדה לגבי העתיד
 • כהות חושים
 • מלנכוליה
 • קשיים בזיכרון , קשיי מחשבה
 • רוצים להיות לבד