|

Clematis

CLEMATIS – קלמטיס [Clem]

חדר הבתולה  VIRGIN’S BOWER  -מתאים לטיפול בסרטן האשכים והבלוטות.

אזורים:  קרומים ריריים [עיניים; שופכה], בלוטות [אשכים; יותרת האשך שדיים; שחלות]. עור. קרקפת. עורף. *צד שמאל. צד ימין. הפוקוס המרכזי הוא על איברי המין ומערכת השתן ובהיקף יותר קטן על העור. גם רמדי לכאבי שיניים.

החמרה: זיבה [גונוריאה], חום של מיטה בלילה, מקלחת קרה, ירח [מדנג – WAXING] – החמרה והקלה, כספית. הזזת הראש. עישון סיגריות. לילה.  החמרה ממקלחת. פחד ממקלחת [3]. סלידה ממשגל.

הקלה: זיעה. גירוד. אחזקת מים קרים בפה. אוויר פתוח.

גרעין:

  1. תלונות של צד ימין, במיוחד של איברי המין של הגבר
  2. בלוטות מאד קשות עם נפיחות כואבת. אשכים [ימין].
  3. השפעות רעות מדיכוי זיבה. [צינור הזרע כואב, עם נפיחות קשה ו/או אשך, בד"כ צד ימין או כאבי פרקים].
  4. כאבים נוירולוגיים מוקלים מזיעה. כאבים שורפים, מגרים, עוקצים, זוחלים. שוקים כמו חשמליים בזמן ששוכב. כאבים נוירולוגיים באיברים שונים מוקל בהזעה.
  5. שתן לא רצוף; זורם ומפסיק תכופות. טפטוף אחרי השתנה- צריך לחכות לפני שמאמציו להשתין נושאים פרי.
  6. כאבי שיניים מחמירים בלילה, מוחמרים מטבק, מוחמרים ממשקאות חמים ומוקלים בהחזקת מים קרים בפה,
  7. מוקלים בבליעה של אוויר קר [=בעיקר אצל קלמטיס].
  8. סימפטומים של העור מוחמרים מחום של מיטה ורחצה במים קרים. שלפוחיתי, מוגלתי ומפריש מוגלה צהובים.
  9. דלקת לחמית העין [CONJUNCTIVITIS] כרונית.

 

רובריקות:

MINDמחלות מגעגועים הביתה[2], סלידה מחברה, אך מפחד להיות לבד[2].

ראש:  פריחה קליפתית בעורף[2], גירוי, חדר חם מחמיר[2], לחה וצהובה[2], לח בעורף[2], זחלני [SERPIGINOUS][2].

עיניים: הפרשות של ריר או מוגלה מימית חריפה[3/1], תחושה של חום מתאדה החוצה[2], כאב אוויר קר מחמיר[2], אור שמש מחמיר[2], שורף בסגירת עפעפיים[2]. פוטופוביה בהליכה באוויר פתוח[2], התכייבות בשולי העפעפיים[3]. דלקת הלחמית.

אף: נזלת, עיטוש.

פנים: התקשות בלוטת מיצד האוזן – בלוטת הרוק [PAROTID GLAND][2], דלקת של בלוטת הרוק, גרורות לאשך[2].

שיניים: כאב מושך בשיניים, מוקל באוויר[2], מציצת שיניים מקילה[2].

קיבה: בחילה אחרי עישון[2].

בטן: נפיחות באזור המפשעה[2], ימין[3], מחיות/לחץ באזור המפשעה בזמן הליכה[2].

שלפוחית השתן: כאב כשמתחילים להשתין[3], השתנה לא רצונית אחרי השתנה[3]. דלקת השלפוחית; כאב שורף בהתחלת הזרימה. ההשתנה לא מסתיימת או מופרעת. השתנה לא רצונית. URETHRITIS – דלקת השופכה.

איברי מין גבריים:

התקשות של אשך ימיני[2], אחרי זיבה[2], דלקת באשך ימיני[3], חום של מיטה מחמיר[3/1], כאב בצינור הזרע הימיני[2], באשכים בבוקר[2], צובט בכיס האשכים [SCROTUM][2], צובט באשכים[2], צינור הזרע חבול, פצוע[3], אשכים חבולים, פצועים בזמן הליכה[2], נפיחות בצינור הזרע הימיני[3], באשך הימיני[3].

דלקת אשכים, במיוחד באשך ימיני. משיכה למעלה של האשכים. דלקת אשכים, במיוחד אחרי דיכוי זיבה. נפיחות כואבת. מוחמר בלילה. דלקת הפרוסטטה. נפיחות בבלוטות המפשעה.

גב: פריחה לחה באזור הצוואר[2].

עור: פריחה קליפתית זוחלת[2], הפרשות מאכלות[2], של הרפס[2], מגרד בלילה[2], מגרה, חום מחמיר[2], מגרה, מקלחת במים קרים מחמירה[2], שלחופיתי, מכויב[2], רחצה מחמירה[3].

פריחות שלפוחיות שורפות; אקזמה. פריחות מוחמרות מרחיצה.

אוכל:

סלידה: בירה, עישון.

תשוקה: שתייה קרה.

החמרה: עישון [גורם לבחילה והקאה], לחם, משקאות קרים, אוכל חם.

הקלה: משקאות קרים.

השוואה:

PULS, ARG-M, RHOD, RHUS-T, MED, CANTH.