תרופות המופקות מפרחים – ישום

אלה אשר אינם מודעים לעקרונות ההומופאתיה, עקרונות הקיימים במידה זו או אחרת גם כשמדובר בתרופות המופקות מצמחים, יתקשו לקבל את העובדה שמעט כל כך יכול לעשות הרבה כל כך. כפי שכבר נרמז, תרופות המופקות מפרחים מבטאות אנרגיה של צמחים ולא כמויות מדודות של חומרים טיפוליים. לכן, ניתן לתאר תרופות אלה כצורה של רפואת אנרגיות, או של טיפול רוחני זמין לכל אדם ואדם.

התרופות מופקות מפרחים שאינם רעילים וממים שאינם מזוהמים ולכן בניגוד לתרופות או צמחי מרפא, נטילת יתר שלהם לא תגרום לנזק ולו אף הקטן ביותר. התרופות הללו אינן ממכרות; מבוגרים, ילדים ותינוקות יכולים לקחת אותן. יותר מכך, מספר לא מבוטל של אנשים אשר משתמשים בפרחי באך מצאו שהתרופות מועילות לבעלי חיים – ואפילו לצמחים – דבר אשר מנפץ את מיתוס "תרופת השפעה נטולת כל כוח ממשי" אשר לעיתים קרובות נאמר על ידי אלה המטילים ספק בכוחה של השיטה.

כדי שנוכל להשתמש בהצלחה בתרופות המופקות מפרחים, עלינו לשנות את האופן בו אנחנו חושבים במושגים של סיפטומים גופניים. העובדה שתרופה המבוססת על פרחים עזרה לבעיית אגזמה כמו גם לחרדות של אדם שאנחנו מכירים, איננה אומרת כי מרשם זהה יסייע לפיתרון בעיית עור של אדם אחר. חשוב מאוד לבחור בתרופה הנכונה, או בשילוב תרופות, כדי להתאימו לצרכים הרגשיים של מי שנוטל אותן.

כפי שראינו הכיר באך בשלושים ושמונה סוגים של פרחי מרפא, כל פרח מתאים למצב השלילי הנפוץ ביותר של ה- mind אשר מחליש את יכולת ההבנה והתפיסה שלנו. כל תרופה משנה את נקודת המבט השלילית והופכת אותה לחיובית. holly לדוגמה, הינה התרופה לאלה הנושאים בתוכם רגשות כמו שנאה, קנאה או חשד. שימוש בתרופה זו מאפשר לאדם לתת בלי לרצות לקבל דבר בתמורה ולשמוח על מזלם הטוב של אחרים.

אם למשל נבחן את תכונות הטיפוסים שנוטלים את התרופה vine נראה כי מדובר בתכונות כמו התנשאות, חוסר גמישות ולעיתים שאפתנות יתר. שימוש בתרופה זו יביא לביטוי החיובי באישיות זו, למשל תכונות של מנהיג חזק ואהוב; אדם אשר יכול לתת השראה לאנשים אחרים. ניקח דוגמה מן החיים האמתיים. מי זולת אדם הנוטל פרחי באך היה מאמין שהפריחה הורודה של red chestnut עשויה לסייע לאלה החרדים מדי לרווחתם של האהובים עליהם.