חובק עולם

ברמה הקוונטית, כל חומר מהקריסטלים ועד למין האנושי, הוא במהותו אנרגיה, או תנודה. בהקשר זה, אין כל הבדל בין חומר "נושם" לבין חומר "שאינו נושם", או בין רוח לחומר. אנחנו רואים את עצמנו כשונים מפני שתנודות החומרים הן שונות. תנודות המים, הסלעים וצורות חיים אחרות, יש להן תדירות שונה מזו שלנו בני האדם. תנודת אנרגית ה־mind למשל היא מהירה כל כך עד שלא ניתן להבחין בה, בעוד שתנודת הסלע היא כל כך איטית שאין אנחנו ערים לדינמיקה הבסיסית שלה. בדומה לכך, בני האדם הינם "חרשים" לקולות המתבטאים בתדירות גבוהה מאוד, או נמוכה מאוד, אך אין משמעות הדבר שאינם מושפעים מהם.

על פי השקפתו של הפיסיקאי הגרמני ורנר הייסנברג הרי שנעיצת יתד אחת ויחידה במארג הקוסמי של התנודות משפיעה על כלל הקוסמוס: העולם לפיכך מצטייר כרקמה מורכבת של אירועים בהם מתקיים חיבור של של סוגים שונים של עניינים באופן שהם פועלים לסירוגין, חופפים, או משולבים זה בזה ובאופן כזה קובעים את המארג של המכלול. בעזרת ההוכחות למציאותו של כוח כזה, אנחנו יכולים להתבונן באופן הפעולה של תרופות פרחי באך.