ווסת

– מתאחרת או שמלווה בהתכווצויות – bell

– כאבים מלפני□ ומאחור בשעת הווסת – sepia ואח״כ MAG PHOS

– יצר מיני חזק בשעת הווסת – platina

– דכאון ונטיה להתייפחות – pulsatilla

– הווסת מתאחרת בגלל הלם – ignatia

– כאב הביוץ (באמצע חודש המחזור) חד צדדי – cinnamon (פעם אחת). ביום הבא לקחת sabina (פעם אחת. מינון בודד).

– שטף דם חזק בשעת הווסת – ipecac עד שמפסיק, ואח״כ לקחת מינון אחד של phosphorus. אם לאחר שעה עדיין יש דימום או חולשה, יש לקחת 3 מינונים של cinchona

– אם השדיים רגישים ונפוחים לפני או בשעת הווסת – bryonia למשך 3 ימים.

– ווסת שמתאחרת בגלל חשיפה לקור, או בגלל פחד או בהלה – .acon

– ווסת בילתי סדירה שמקדימה להופיע, עם דם כהה ורב וקרישים – .cimic

– עייפות, אובדן תיאבון וכאבי־התכווצויות לפני המחזור. ווסת מלווה בכאבים דמויי־לידה – .bell

– ווסת בילתי־סדירה עם דימום רב. מתח לפני המחזור – .nat-m

– ווסת מתעתעת: מתחילה ומפסיקה. כאבים ובחילה לפני המחזור – .puls

– כאבים צורבים בשעת מחזור, במיוחד ממאמץ כלשהו – .ars

– כאבים עוויתיים (כמו צירי־לידה) – .снам

– כאבים מתחילים לפני הדימום. הווסת מלווה בזיעה קרה בגושי דם כהים. חולשה – .carb-v