הלם

arnica – אם בעקבות חבלה, תאונה, זעזוע או פגיעה פיזית.

– אם היא מכה על הראש (אחרי .nat-s. – (arn

– אם בעיקבות הלם נפשי – rescue remedy

– מכאב או מדימום רב (הפציינט חיוור, מזיע וקר) – camphora

– חולשה נוראה. הנשימה קרה, הפנים לבנות, מזיעות. הפציינט דורש אויר (ממניפה או מאוורר) – carbo veg

– הלם אחרי ניתוח – strontium

– הלם נפשי הקשור בפחד – aconite

– אם מבשורה רעה – ignatia

– הלם מחשמל או נרקוזה – phos.

– הלם שמלווה בשילשול, הפציינט קר – veratrum album