דימום

– באופן כללי phosphorus

– אם זה דם עורקי (אדום בהיר, קולח) – ipecac

– אם דם עורקי מלווה בקצף – ledum

– אם דם ורידי (כהה, זורם בקצב אחיד) hamamelis

– דימום מהאף בעקבות מכה – arnica

– דימום ספונטאני מהאף – ferrum phos

אם לא נפסק, נוטלים ipecac או phosphurus)

– דימום מהרחם (אדום בהיר, מתפרץ) עם בחילה – ipecac

– דימום מתמשך (או הפרשות דמיות). משתוקק למשקאות קרים, אך מקיא חמים – phos.

– דימום פנימי שנובע ממכה – arnica

– לפני ואחרי עקירת שן, לקחת .phos

– דימום בזרם חזק – belladonna כל 3 דקות עד שמפסיק ואח״כ מינון בודז של phos

– כל דימום שמלווה בפחד – aconite

– אם האדם חלש וחיור מאובדן דם – china כל 3 שעות.