איך פועלות התרופות?

עד לאחרונה, הסבר שאיננו אזוטרי לאופן בו פועלות התרופות המופקות מפרחי באך היה נראה כדבר שאין להעלותו על הדעת. למעשה, מחברי הספרים נטו להמעיט בערכם של נימוקים מדעיים והעדיפו תיאורים רכים בעלי אופי רוחני. לבסוף, עם ההתעוררות הנפלאה של מדע הפיסיקה הקינטית והתפתחות הרפואה ההוליסטית של הגוף וה-mind, נתאפשר מתן הסבר נוסף.

בטרם ננסה להבין את האופן בו פועלות התרופות, עלינו להרחיק עצמנו מן התפישה החומרנית. ראשית יהיה עלינו לבחון אפשרות של קיום אינטליגנציה אוניברסלית, או כוח חיים. שנית, נחשוף את הקונספציה הקדומה על פיה הגוף איננו מהות מוצקה אלא נהר זורם. שלישית, נבדוק את הרכיבים של זרימת החיים – החלקיקים התת אטומיים, שהתיאור הטוב ביותר שלהם הוא אנרגיה, תנודה. הדבר האחרון בו נעסוק הוא מכלול הבריאה. שכן, חוץ מהיותנו משקיפים על היקום, אנחנו גם חלק בלתי נפרד ממנו ומהמארג התנודתי שלו.

ההשקפה החומרנית קובעת שהגוף ולמעשה החיים כולם הם במהותם ביו כימיים ושהמציאות של ה-mind הינה רק ביטוי של התפקוד הזה. השאלה היא האם אנחנו יכולים להוריד את האדם לרמה של כימיקליים כדי לקבל תשובה על כך עלינו לבחון את האיזון המרשים של פעולות גופנו.

אנחנו נוטים לראות את גופנו כמכונה שמורכבת מחלקים רבים המתפקדים כל אחד בנפרד. למעשה, כל המערכות האקולוגיות מקיימות ביניהם יחסי גומלין בלתי נראים לעין. אנחנו נושמים, אוכלים, מדברים, חושבים, מעכלים את המזון שלנו נלחמים בזיהומים, מחדשים את התאים בגוף ועושים דברים נוספים באותה עת. תאי הדם למשל, ממהרים למקום בו יש פצע כדי ליצור קרישת דם.

תאים אלה לא הגיעו למקום הפציעה במקרה והם יודעים טוב מאוד מה עליהם לעשות במקרה של פציעה. למעשה, כל פעילות המתרחשת בתוך האורגניזם מופעלת באמצעות כוח אינטליגנטי בלתי נראה כוח אשר אשר מחובר לכל המכלול על כל רמותיו לא רק ברמה הביוכימית. כפי שאומד הרופא ד״ר דיפק צופרה: "האינטליגנציה היא שעושה את ההבדל בין בית אשר תוכנן על ידי אדריכל לערימה של אבנים". ניתן לראות זאת בדרך אחרת ולומר כי בעת המוות הכימיקליים עדיין קיימים אבל הדבר המהותי הלך לאיבוד.